Antrenman / Kadın

28 Günde Forma Girin

9- Running Lunge

Sağ ayağını öne atarak lunge pozisyonuna alçal, İki dizini de doksan derecelik açıda tut. Sol dizin yerden iki santim yukarıda dursun (a). Sağ ayağından güç alarak sol dizini göğsüne doğru çek ve havaya sıçra (b). Hareketi tersten yaparak başlangıç pozisyonuna dön. Bu, bir tekrar eder. Süre dolana kadar tüm tekrarları bitir ve diğer tarafa geç.